ทดสอบการสมัครสมาชิก

eyJwYWdlQ29kZSI6bnVsbCwiaXAiOiIxMy41Ny4xOTIuODUiLCJ1c2VyYWdlbnQiOiJNb3ppbGxhXC81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTFfNCkgQXBwbGVXZWJLaXRcLzUzNy4zNiAoS0hUTUwsIGxpa2UgR2Vja28pIENocm9tZVwvNTAuMC4yNjYxLjEwMiBTYWZhcmlcLzUzNy4zNiJ9